PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Stalowa Wola - etap II.

Gmina Stalowa Wola

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stalowa Wola / podkarpackie

Numer ogłoszenia

268989/2011

Opis

Stalowa Wola: Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Stalowa Wola - etap II.
Numer ogłoszenia: 268989 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244425 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stalowa Wola, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 6433456, faks 015 6433412.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Stalowa Wola - etap II..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie wraz ze studniami połączeniowymi i rewizyjnymi kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Stalowej Woli.
a) W zakres prac wchodzi wykonanie:
- Czyszczenie kolektorów od D-150 do D -1100 mm ,przy zamuleniu 50-70% (wraz z wycinaniem korzeni);
- Czyszczenie studni rewizyjnych DN 1000, DN 1200,DN 1400, komór żelbetowych 2mx2m przy zamuleniu do 30 cm;
- Usunięcie narostów betonowych w kanale żelbetowym DN 800 przy użyciu robota kanalizacyjnego z głowicami do usuwania przeszkód betonowych z podglądem TV;
- Usunięcie narostów betonowych w kanale żelbetowym DN 1100;
- Usunięcie narostów betonowych w komorach żelbetowych o wymiarach 2mx2m zlokalizowanych na kolektorze DN 1100;
- Renowacja miejscowa kanałów DN 300,400,500,600 za pomocą maty nasączonej żywicą (długość maty 1,0 m);
- Przekazanie odpadów do zakładu utylizacyjnego;
- Oznakowaniu miejsca robót (usługi) wg sporządzonego we własnym zakresie i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas wykonywania robót (usługi) w pasie drogowym w przypadku takiej konieczności;
- Przeprowadzanie monitoringu kanałów po każdorazowym czyszczeniu kanałów (przed przystąpieniem do monitorowania należy powiadomić Zamawiającego).
2) Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) Sieć kanalizacji deszczowej przebiega w pasie jezdni dróg utwardzonych i nieutwardzonych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Harmonogram prac będzie ustalany przez Zamawiającego przy współudziale Wykonawcy na okres jednego miesiąca z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do prac. Odbiory będą następowały etapami w okresach tygodniowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNIMARK Sp. z o.o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 610950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 428495,10
Oferta z najniższą ceną: 428495,10 / Oferta z najwyższą ceną: 428495,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH