PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa 6 fabrycznie nowych skanerów i 20 fabrycznie nowych monitorów

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

92528/2015

Opis

Ostrów Wielkopolski: Dostawa 6 fabrycznie nowych skanerów i 20 fabrycznie nowych monitorów
Numer ogłoszenia: 92528 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35699 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 5822400, 7366241, faks 062 5918206.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 6 fabrycznie nowych skanerów i 20 fabrycznie nowych monitorów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I.Dostawa 6 fabrycznie nowych skanerów i 20 fabrycznie nowych monitorów o następujących parametrach: a) skanery: 1. Typ: Skaner płaski A4 z podajnikiem ADF - umożliwiający jednoprzebiegowy skan dokumentów dwustronnych (duplex). 2. Prędkość skanowania: Skan monochromatycznych 200 dpi, w trybie simplex: minimum 23str/min, Skan monochromatycznych 200 dpi, w trybie duplex: minimum 46str/min, Skan kolorowy 150 dpi, w trybie simplex: minimum 12str/min, Skan kolorowy 150 dpi, w trybie duplex: minimum 24str/min. 3. Rozdzielczość optyczna: Maksymalna optyczna rozdzielczość skanowania: minimum 600dpi. 4. Porty: USB 2.0 - co najmniej 1szt. 5. Obsługiwane standardy:TWAIN, WIA. 6. Wydajność: Maksymalna wydajność: minimum 1500stron/dzień. 7.Zasilanie:Zasilacz sieciowy i przewód pozwalający na zasilanie z gniazdka europejskiego. 8.System operacyjny: Współpraca z systemami Microsoft Windows XP/7/8. b) monitory: 1. Przekątna i format ekranu: 1.1. Przekątna ekranu: co najmniej 21,5 cala. 1.2.Format / proporcje ekranu: 16:9, 1.3. Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080. 2. Matryca: 2.1.Typ matrycy: LED, 2.2.Jasność matrycy: co najmniej 240 cd/m2. 3.Szybkość wyświetlania:Czas reakcji: nie dłuższy niż 5 ms. 4.Kąty widzenia:4.1.Kąt widzenia w pionie: co najmniej 140 stopni, 4.2. Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 140 stopni. 5.Złącza video: 5.1.Ilość gniazd VGA (D-sub): co najmniej 1 szt. 5.2. Ilość gniazd DVI-D: co najmniej 1 szt. 6. Wbudowane głośniki: Tak. 7. Zasilanie / podłączenie do komputera:7.1. Zasilacz wbudowany i przewód pozwalający na zasilanie z gniazdka europejskiego. 7.2. Przewód DVI-D służący do połączenia komputera stacjonarnego z monitorem. II.1. Wymagania dot. gwarancji. 1. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczone komputery stacjonarne na okres nie krótszy niż 2 lata, licząc od daty wykonania dostawy. 2. Okres gwarancji jest kryterium oceny oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Naprawy gwarancyjne będą realizowane przez producenta urządzenia lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-0, 30.21.61.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFOLOGIC s.c.
Adam Olszar, Jadwiga Olszar, ul. Ustrońska 20, 43-400 Cieszyn, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18450,05
Oferta z najniższą ceną: 16674,86 / Oferta z najwyższą ceną: 26400,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego kampanii pt. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranów
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Puławy
(lubelskie)
Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH