KOMUNIKAT

Dostawa aparatu rentgenowskiego wraz z systemem ucyfrowienia i modernizacją pracowni.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Płock / mazowieckie

Numer ogłoszenia

118849/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 118849 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 177178 - 2014 data 26.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 3645100, 3645124, fax. 24 3645102, 3645249.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, pokój nr 203, Dział Zamówień Publicznych...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, pokój nr 203, Dział Zamówień Publicznych...


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków na terenie Gminy Suwałki
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Suwałki
(podlaskie)
Usługa polegająca na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników, osób przyjmowanych do pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brzeg
(opolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-17/2015)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH