PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na trzynaście części.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

27882/2015

Opis

Białystok: Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na trzynaście części.
Numer ogłoszenia: 27882 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403172 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 24A, 15-276 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7468000, faks 085 746 88 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na trzynaście części..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na trzynaście części określonych jak niżej: Część Nr 1- MIĘSO, PODROBY I WĘDLINY Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18. Część Nr 2 - DRÓB i WĘDLINY DROBIOWE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 Część Nr 3 - PIECZYWO Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 Część Nr 4 - NABIAŁ Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 Część Nr 5 - ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 Część Nr 6 - WARZYWA I OWOCE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18 Część Nr 7 - RYBY Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18 Część Nr 8 - MROŻONKI Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18 Część Nr 9 - JAJA Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18 Część Nr 10 - PIECZYWO Dostawa Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Część Nr 11 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Część Nr 12 - ZIEMNIAKI Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Część Nr 13 - JAJA Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.11.20.00-6, 15.13.11.30-5, 15.33.11.70-9, 15.22.00.00-6, 15.51.10.00-3, 15.50.00.00-3, 15.33.11.00-8, 15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.33.22.90-3, 15.61.21.00-2, 16.83.12.00-4, 15.41.12.00-4, 03.21.21.00-1, 03.14.25.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: MIĘSO, PODROBY I WĘDLINY Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego KBS Sp. z o. o., Potoczyzna 33a, 19-100 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20624,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19931,15
Oferta z najniższą ceną: 19931,15 / Oferta z najwyższą ceną: 25237,90
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: DRÓB i WĘDLINY DROBIOWE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FRANKO DYSTRYBUCJA Sp. z o. o., ul. 1000 - lecia Państwa Polskiego 4, 15-111 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19508,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17478,00
Oferta z najniższą ceną: 17478,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18670,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: PIECZYWO Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Prus Market Teresa Prus, ul. Jurowiecka 54, 15-101 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9485,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8970,00
Oferta z najniższą ceną: 8970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9360,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: NABIAŁ Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37401,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36193,50
Oferta z najniższą ceną: 36193,50 / Oferta z najwyższą ceną: 36441,25
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13635,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13463,15
Oferta z najniższą ceną: 13463,15 / Oferta z najwyższą ceną: 16872,05
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: WARZYWA I OWOCE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

E. J. -B HURT - DETAL Jarosław Bućko, ul. Gen. Władysława Andersa 40, 15-113 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17480,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15304,70
Oferta z najniższą ceną: 15304,70 / Oferta z najwyższą ceną: 16539,60
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: RYBY Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2504,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2875,00
Oferta z najniższą ceną: 2875,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: MROŻONKI Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1521,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1403,50
Oferta z najniższą ceną: 1403,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1472,31
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: JAJA Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Warszawska 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe POLMIR Sławomir Piotrowski, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91, 15-694 Białystok - Fasty, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2177,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2346,00
Oferta z najniższą ceną: 2346,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2895,60
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: PIECZYWO Dostawa Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piekarnia Prus Market Teresa Prus, ul. Jurowiecka 54, 15-101 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36866,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35955,00
Oferta z najniższą ceną: 35955,00 / Oferta z najwyższą ceną: 55036,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE RÓŻNE Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurt i Detal Artykuły Spożywczo - Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68315,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66593,60
Oferta z najniższą ceną: 66593,60 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: JAJA Dostawa: Magazyn Spożywczy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe POLMIR Sławomir Piotrowski, ul. Szosa Knyszyńska 17 lok. 91, 15-694 Białystok - Fasty, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10457,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10980,00
Oferta z najniższą ceną: 10980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13908,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH