PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa błon rentgenowskich zielonoczułych, błon mammograficznych oraz odczynników do chemicznej obróbki filmów [nr sprawy: DIG.290.7.2013]

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

71397/2013

Opis

Wrocław: dostawa błon rentgenowskich zielonoczułych, błon mammograficznych oraz odczynników do chemicznej obróbki filmów [nr sprawy: DIG.290.7.2013]
Numer ogłoszenia: 71397 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 130226 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7711704, 703, faks 071 7711708.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa błon rentgenowskich zielonoczułych, błon mammograficznych oraz odczynników do chemicznej obróbki filmów [nr sprawy: DIG.290.7.2013].
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa błon rentgenowskich zielonoczułych, błon mammograficznych oraz odczynników do chemicznej obróbki filmów: błony RTG 18x24 - 7 500 szt., błony RTG 24x30 - 12 000 szt., błony RTG 30x40 - 3 700 szt., błony RTG 18x43 - 8 300 szt., błony RTG 35x35 - 9 000 szt., błony RTG 35x43 - 12 000 szt., błony mammograficzne 18x24 - 34 000 szt., błony mammograficzne 24x30 - 13 000 szt., wywoływacz do błon - 5 000 L, utrwalacz do błon - 5 200 L, starter wywoływacza - 5 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.35.41.00-0, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3, 33.12.42.10-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250363,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 251192,54
Oferta z najniższą ceną: 251192,54 / Oferta z najwyższą ceną: 251192,54
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH