PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny...

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

158605/2013

Opis

Bytom: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
Numer ogłoszenia: 158605 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102263 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę farb, przyrządów malarskich i rozpuszczalników do Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Wymagany asortyment, ilość i parametry określono w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do druku Oferta.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.80.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowa FENIX Joanna Dobrowolska, ul. Piastowska 40, 47-200 Kędzierzyn Koźle, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52912,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 65922,77
Oferta z najniższą ceną: 65922,77 / Oferta z najwyższą ceną: 84815,63
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rekonstrukcja na terenie skansenu w Ochli chaty podcieniowej przeniesionej z miejscowości Lisów, z wprowadzeniem funkcji...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ochla
(lubuskie)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Otwock
(mazowieckie)
przeprowadzenie działań edukacyjno -społecznych dla projektu systemowego Nie wszystko stracone-przeciwdziałanie wykluczeniu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczebrzeszyn
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH