PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa i montaż gablot muzealnych (19 sztuk) do aranżacji wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku...

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

439440/2011

Opis

Szczecin: Dostawa i montaż gablot muzealnych (19 sztuk) do aranżacji wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 439440 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70846 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4315200, faks 091 4315204.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż gablot muzealnych (19 sztuk) do aranżacji wystawy Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i zamontowanie gablot muzealnych dostosowanych do eksponowania i zabezpieczenia zabytków wystawianych w ramach wystawy Złoty wiek Pomorza-sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i XVII wieku organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.40.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie finansowane w ramach projektu Razem jesteśmy silni - centralne muzea pomorskie tworzą nowoczesne wystawy stałe promujące historię i kul;turę Pomorza, numer akt: INT-09-003 jest współfinansowany ze środków Europejskigo Funduszui Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego celu 3 - Europejska współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krająo Meklemburgia-Pomorze PrzednieBrandenburgia i Rzeczpospolita Polska ( Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.05.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPH MEGA Sp. z o. o., Sokołowice 103e, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 372632,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 368073,81
Oferta z najniższą ceną: 368073,81 / Oferta z najwyższą ceną: 459709,78
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DZPIE/002-II/2014 - Papier do drukarek i faksów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb Spółki Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa siatek, klipsów, staplerów, systemów naprawy dna miednicy i do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla SP ZOZ w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kędzierzyn-Koźle
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH