PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2012 rok.

Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dębica / podkarpackie

Numer ogłoszenia

60043/2012

Opis

Dębica: Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2012 rok.
Numer ogłoszenia: 60043 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30111 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. 014 6803100, faks 014 6803136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2012 rok..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i/lub materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Dębicy na 2012 rok Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 03.46.00.00-2, 30.19.23.00-4, 30.19.20.00-1, 30.19.21.13-6, 30.19.21.10-5, 30.19.70.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Materiały biurowe.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F. H. U. KOGRAKO Sp. j. Grażyna i Krzysztof Kozak, ul. Sandomierska 6, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40042,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 55722,34
Oferta z najniższą ceną: 55722,34 / Oferta z najwyższą ceną: 57684,52
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Materiały eksploatacyjne.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Golden Line, Paweł Dostych, Trzciana 21, 36-071 Trzciana, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34170,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83447,41
Oferta z najniższą ceną: 83447,41 / Oferta z najwyższą ceną: 201280,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Jana Pawła II w Łęczycach.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łęczyce
(pomorskie)
Ogłoszenie o przetargu
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Janowiec wlkp
(dolnośląskie)
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w części restauracyjnej budynku Centrum Rekreacji i Sportu w Muszynie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Muszyna
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH