PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gostyń / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

189781/2014

Opis

Gostyń: Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Numer ogłoszenia: 189781 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164455 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie, tel. 65 572 67 00 do 04, faks 65 572 11 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą materiałów opatrunkowych i materiałów do sterylizacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Zamawiający podzielił zamówienie na 7 pakietów:
1. Materiały opatrunkowe,
2. Materiały opatrunkowe,
3. Materiały opatrunkowe,
4. Opakowania sterylizacyjne,
5. Wskaźniki do kontroli sterylizacji,
6. Naboje gazowe,
7. Plastry.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 24.32.63.10-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57223,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52833,06
Oferta z najniższą ceną: 52833,06 / Oferta z najwyższą ceną: 68381,08
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67107,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68286,00
Oferta z najniższą ceną: 68286,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68286,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polmil Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1694,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 604,20
Oferta z najniższą ceną: 604,20 / Oferta z najwyższą ceną: 846,29
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15285,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15062,92
Oferta z najniższą ceną: 15062,92 / Oferta z najwyższą ceną: 16255,84
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Informer Med. Sp. z o. o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5717,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6132,24
Oferta z najniższą ceną: 6132,24 / Oferta z najwyższą ceną: 9106,37
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa budynku Portierni wraz z wjazdem na teren SPSK Nr 5 SUM w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lubartów
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH