PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE

Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kobyla Góra / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

344119/2011

Opis

Kobyla Góra: DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE
Numer ogłoszenia: 344119 - 2011; data zamieszczenia: 23.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 414746 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra, ul. Tomasza Sikorskiego 1, 63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie, tel. 062 7316436, faks 062 7316218.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MLEKA I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLEJ GÓRZE.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy mleka i produktów mleczarskich, których dokładne wyszczególnienie oraz ilości zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji - Formularz cenowy oferty.
Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:
1) każdy produkt wytwarzany będzie zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywienia i żywności oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie,
2) każdy produkt realizowany będzie zgodnie z normami jakościowymi GHP, GMP lub systemem HACCP,
3) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodnie z Polską Normą,
4) na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi,
5) produkt dostarczany będzie specjalistycznym transportem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków do transportu żywności.
Dostawy realizowane będą w dni robocze, co najmniej 3 razy w tygodniu w godz. od 6.00 do 7.00..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.10.00-3, 15.51.17.00-0, 15.53.00.00-2, 15.51.20.00-0, 15.54.21.00-0, 15.54.40.00-3, 15.54.22.00-1, 15.55.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Spożywczo - Nabiałowo - Przemysłowa
ADAMS Mieczysław Adamski, ul. Gen. Sikorskiego 42, Ostrzeszów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65948,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 71795,12
Oferta z najniższą ceną: 71795,12 / Oferta z najwyższą ceną: 71795,12
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont budynków gospodarczych w Kórniku ul. Średzka 18 i Czołowo 24.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kórnik
(wielkopolskie)
DOSTAWA I UNIESZKODLIWIENIE BATERII AKUMULATOROWYCH DO UPS
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
dostawa sprzętu komputerowego, tableta, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i punktów dostępowych WiFi dla Wojewódzkiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH