PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dostawa części zużywalnych i zamiennych wraz z serwisem i przeglądem technicznym - do aparatu Daytona...

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

106883/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 106883 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 213268 - 2013 data 04.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 52 47 500, fax. 58 5247520.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do aparatu Daytona RX, aparatu hematologicznego SYSMEX KX-21N, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li i aparatu BIO-KSEL CHROM-7 dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadających aktualne świadectwa rejestracji, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym niniejszej specyfikacji - Załącznik nr 2 do SIWZ, posiadających termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, a w przypadku krwi kontrolnej, posiadających termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego. Odczynniki muszą być kompatybilne z poszczególnymi aparatami. Przedmiotem zamówienia jest także dostawa części zużywalnych i zamiennych do aparatu Daytona RX, aparatu hematologicznego SYSMEX KX-21N, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li i aparatu BIO-KSEL CHROM-7 w asortymencie określonym w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ, w ilości uzależnionej od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Przy zakupie odczynników Zamawiający nabywa prawo do serwisu ww aparatów w ciągu 48-h od zgłoszenia, w cenie zgodnej z Formularzem cenowym i wymiany materiałów eksploatacyjnych (koszt wymienionych części zużywalnych i zamiennych pokrywa Zamawiający, zgodnie z asortymentem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy) oraz do dwóch przeglądów technicznych w okresie umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2006.61.435 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2009.22.128 z późn. zm.) oraz w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. nr 107, poz 679 z dnia 17 czerwca 2010 roku) - w odniesieniu do każdego z czterech wymienionych aparatów.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych do aparatu Daytona RX, aparatu hematologicznego SYSMEX KX-21N, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li i aparatu BIO-KSEL CHROM-7 dopuszczonych do obrotu na terenie RP i posiadających aktualne świadectwa rejestracji, w ilości i asortymencie określonym w Formularzu cenowym niniejszej specyfikacji - Załącznik nr 2 do SIWZ, posiadających termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, a w przypadku krwi kontrolnej, posiadających termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego. Odczynniki muszą być kompatybilne z poszczególnymi aparatami. Przedmiotem zamówienia jest także dostawa części zużywalnych i zamiennych do aparatu Daytona RX, aparatu hematologicznego SYSMEX KX-21N, aparatu jonoselektywnego 9180 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K, Li i aparatu BIO-KSEL CHROM-7 w asortymencie określonym w Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ, w ilości uzależnionej od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Przy zakupie odczynników Zamawiający nabywa prawo do serwisu ww aparatów w ciągu 72-h od zgłoszenia, w cenie zgodnej z Formularzem cenowym i wymiany materiałów eksploatacyjnych (koszt wymienionych części zużywalnych i zamiennych pokrywa Zamawiający, zgodnie z asortymentem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy) oraz do dwóch przeglądów technicznych w okresie umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2006.61.435 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2009.22.128 z późn. zm.) oraz w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. nr 107, poz 679 z dnia 17 czerwca 2010 roku) - w odniesieniu do każdego z czterech wymienionych aparatów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 14.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 4.
W ogłoszeniu powinno być: 19.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk, Sekretariat Dyrektora Szpitala, budynek nr 17, I piętro, pokój nr 4.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WYLEWA, GMINA SIENIAWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH