PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa odzieży operacyjnej i serwet operacyjnych dla SP ZOZ Krotoszyn.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krotoszyn / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

222276/2013

Opis

Krotoszyn: Dostawa odzieży operacyjnej i serwet operacyjnych dla SP ZOZ Krotoszyn.
Numer ogłoszenia: 222276 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144562 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie, tel. 062 5880390 w. 253, faks 062 5880402.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży operacyjnej i serwet operacyjnych dla SP ZOZ Krotoszyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa odzieży operacyjnej i serwet operacyjnych pakiet nr 1 - 2 dla SP ZOZ Krotoszyn..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 18.11.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - serwety operacyjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GARMEX
A. Jafiszow, W Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33210,00
Oferta z najniższą ceną: 33210,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33210,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - bielizna operacyjna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GARMEX
A.Jafiszow, W. Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32010,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 34441,20
Oferta z najniższą ceną: 34441,20 / Oferta z najwyższą ceną: 34441,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa autoklawu kasetowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/46/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Świdwin wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG PRZY UŻYCIU BETONU ASFALTOWEGO NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYTOWIE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bytów
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH