PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oksygenatorów kaniul aortalnych i żylnych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

83373/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 83373 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 78945 - 2012 data 05.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, fax. 012 6581081.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
W ogłoszeniu jest: próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty

8.5.1. Dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 8.5.2. Katalogi informacyjne o oferowanych produktach 8.5.3. Instrukcje obsługi oferowanych oksygenatorów 8.5.4. Wzory oferowanych produktów (nie są wymagane wzory dotychczas stosowanych oksygenatorów u Zamawiającego Firmy DIDECO i TERUMO pod warunkiem że produkt nie został zmieniony- należy złożyć oświadczenie w tym zakresie. Wzory oferowanych produktów przedmiotu zamówienia muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oksygenatorów, kaniul aortalnych i żylnych Grupa WZORY nr postępowania MZP-271-2/59/2012 NIE OTWIERAĆ PRZED: 2012 -04-13 GODZ. 11:00 Wzory oferowanych produktów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być identyczne jak oferowane wyroby - należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym. Wzory powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z oznaczeniem w języku polskim. Wzory oferowanych produktów powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą wykonawcy i numerem grupy. Wzory są integralną częścią oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych wzorów spowoduje odrzucenie oferty..
W ogłoszeniu powinno być: próbki, opisy lub fotografie

inne dokumenty

8.5.1. Dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 8.5.2. Katalogi informacyjne o oferowanych produktach 8.5.3. Instrukcje obsługi oferowanych oksygenatorów 8.5.4. Wzory oferowanych produktów (nie są wymagane wzory dotychczas stosowanych oksygenatorów u Zamawiającego Firmy DIDECO i TERUMO pod warunkiem że produkt nie został zmieniony- należy złożyć oświadczenie w tym zakresie. Wzory oferowanych produktów przedmiotu zamówienia muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa oksygenatorów, kaniul aortalnych i żylnych Grupa WZORY nr postępowania MZP-271-2/59/2012 NIE OTWIERAĆ PRZED: 2012 -04-18 GODZ. 11:00 Wzory oferowanych produktów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być identyczne jak oferowane wyroby - należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym. Wzory powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z oznaczeniem w języku polskim. Wzory oferowanych produktów powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą wykonawcy i numerem grupy. Wzory są integralną częścią oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych wzorów spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wzorów oferowanych oksygenatorów bez wzorów oferowanych drenów.
W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji wzory drenów należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2012r..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kępice
(pomorskie)
Wykonanie nowych elementów wystroju wnętrza Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Grójec
(mazowieckie)
Modernizacja drogi w miejscowości Horodyszcze.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, roboty budowlane, licytacja elektroniczna
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH