PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego

Powiat Makowski

Data publikacji ogłoszenia:

2015-01-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Maków Mazowiecki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

7145/2015

Opis

Maków Mazowiecki: Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego
Numer ogłoszenia: 7145 - 2015; data zamieszczenia: 19.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259487 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7173670, faks 029-7173664.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego grzewczego EKOTERM PLUS lub równoważnego przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy lub do zrealizowania ilości 280 000 dm3 dla jednostek organizacyjnych Powiatu Makowskiego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Z. Niziński, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 696220,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 792395,52
Oferta z najniższą ceną: 792395,52 / Oferta z najwyższą ceną: 801591,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych będących w administracji Generalnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Młyn do rozrabiania odpadów
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa węgla kamiennego o sortymencie Miał II A gatunek I, klasa 24-15-0,6 do celów grzewczych dla obiektów wojskowych z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH