PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku w ilości...

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Juchnowiec Kościelny / podlaskie

Numer ogłoszenia

18969/2012

Opis

Juchnowiec Kościelny: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku w ilości szacunkowej 70 000 l.
Numer ogłoszenia: 18969 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2445 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach, Czerewki 1, 10-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, tel. 085 7196166, 7196756, faks 085 7196166 w. 33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 roku w ilości szacunkowej 70 000 l..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO I KLASY JAKOŚCI O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:
- gęstość w temp. 15 st. C nie wyższa niż 860kg/m3
- temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st. C
- lepkość kinematyczna w temp. 20 st.C nie większa niż 6,00 mm2/s
- skład frakcyjny: do 250 st.C nie więcej niż 65% V/V; do 350 st.C nie mniej niż 85% V/V.
- zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m)
- pozostałość po spopielaniu nie większa niż 0,01% (m/m)
- pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3% (m/m)
- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
- temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 st. C
- wartość opałowa nie niższa niż - 42,6 MJ/kg
w ilości szacunkowej 70 000 litrów do kotłowni DPS w Czerewkach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OPAL, Spółka Jawna, Irena Puławska, Roman Puławski, Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Górna 19, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211476,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 272076,00
Oferta z najniższą ceną: 272076,00 / Oferta z najwyższą ceną: 274659,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont dwóch tarasów i renowacja balustrady nad wejściem do budynku w jednostce zamiejscowej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
Remont schodów terenowych łącznik ul. Wielkopolska - Beskidzka w Jastrzębiu-Zdroju
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jastrzębie-Zdrój
(śląskie)
Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - osiedle KUŹNICZKA - Segment Y
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kędzierzyn-Koźle
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH