KOMUNIKAT

Dostawa opatrunków, fartuchów, obłożeń i materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

92590/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 92590 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92580 - 2015 data 22.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3894859, fax. 022 3894922.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 5. Oświadczenie Wykonawcy, do realizacji przedmiotu zamówienia użyje produktów posiadających świadectwa dopuszczające do obrotu na terenie RP, a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie - według wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zławieś Wielka
(inne)
Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem - DZP.381.91.2014.DW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH