PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa opatrunków i materiałów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łosice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

99619/2012

Opis

Łosice: Dostawa opatrunków i materiałów medycznych
Numer ogłoszenia: 99619 - 2012; data zamieszczenia: 05.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97440 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Słoneczna 1, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 357 32 31, faks 083 3572642.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków i materiałów medycznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg na dostawę opatrunków i materiałów medycznych do apteki szpitalnej w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do specyfikacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22662,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20716,78
Oferta z najniższą ceną: 20716,78 / Oferta z najwyższą ceną: 20716,78
Waluta: PLN.Część NR: 1   Nazwa: 1A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7740,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7462,80
Oferta z najniższą ceną: 7462,80 / Oferta z najwyższą ceną: 7776,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12004,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16304,53
Oferta z najniższą ceną: 16304,53 / Oferta z najwyższą ceną: 16304,53
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: 2A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., Żółkiewskiego 20/26, Toruń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1487,5 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1760,00
Oferta z najniższą ceną: 1760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1782,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., Pod Borem 18, Zabrze, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5051,5 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4855,14
Oferta z najniższą ceną: 4855,14 / Oferta z najwyższą ceną: 5859,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego Zarys Sp. z o.o., Pod Borem 18, Zabrze, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2008,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1607,04
Oferta z najniższą ceną: 1607,04 / Oferta z najwyższą ceną: 2213,14
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Promedica Toruń Sp. z o.o., Grudziądzka 159 A, Toruń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1166,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1131,84
Oferta z najniższą ceną: 1131,84 / Oferta z najwyższą ceną: 3202,20
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, Muścice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2952,00
Oferta z najniższą ceną: 2952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7970,4
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., Partyzancka 133/151, Pabianice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20581,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22906,21
Oferta z najniższą ceną: 22906,21 / Oferta z najwyższą ceną: 22906,21
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S.A., Żółkiewskiego 20/26, Toruń, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3450,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4719,60
Oferta z najniższą ceną: 4719,60 / Oferta z najwyższą ceną: 6284,52
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie, uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego kampanii pt. Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Druga licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Baranów
Nieruchomości, budynki inne, licytacja
Puławy
(lubelskie)
Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Ciechanki Krzesimowskie
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH