KOMUNIKAT

Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu w ramach projektu - Nasze Przedszkolaki

Urząd Gminy Wilamowice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wilamowice / śląskie

Numer ogłoszenia

393314/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 393314 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 382120 - 2013 data 20.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Wilamowice, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. (033) 845 74 12, fax. (033) 845 74 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2013 godzina 08:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - sekretariat ( I piętro )..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 08:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - sekretariat ( I piętro )..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa Obiektów Rekreacyjnych w Złejwsi Wielkiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zławieś Wielka
(inne)
Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem - DZP.381.91.2014.DW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH