PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, leków farmacji ludzkiej dla Uniwersytetu...

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

279932/2012

Opis

Lublin: Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, leków farmacji ludzkiej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:
część 1- dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej
część 2 - dostawa leków farmacji ludzkiej
Numer ogłoszenia: 279932 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150037 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, leków farmacji ludzkiej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:
część 1- dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej
część 2 - dostawa leków farmacji ludzkiej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, leków farmacji ludzkiej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części:
część 1- dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ
część 2 - dostawa leków farmacji ludzkiej, zgodnie z wykazem asortymentowym zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.69.00.00-3, 33.61.70.00-8, 33.65.16.90-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, szczepionek dla medycyny weterynaryjnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Surma Elżbieta LEKOWET Hurtownia Leków Weterynaryjnych, Fajsławice 105A, 21-060 Fajsławice, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 436505,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 494051,60
Oferta z najniższą ceną: 494051,60 / Oferta z najwyższą ceną: 563469,09
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kolbuszowa
(podkarpackie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w WPKiW S.A. w Chorzowie. Nr 55/U/DA/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH