PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej

Gmina Kołbiel

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kołbiel / mazowieckie

Numer ogłoszenia

279156/2014

Opis

Kołbiel: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
Numer ogłoszenia: 279156 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 127765 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel, woj. mazowieckie, tel. 025 757 39 92, faks 025 757 39 97.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu strażackiego średniego, używanego, dla OSP Kąty, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ochotnicz Straż Pożarna, Chotomów ul.Partyzantów 27, 05-123 Chotomów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77500,00
Oferta z najniższą ceną: 77500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77500,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków i insulin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Wynajem pomieszczeń apteki w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 1
Nieruchomości, lokale, przetarg
Oleśnica
(dolnośląskie)
Ogłoszenie o licytacji
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Środa śląska
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH