PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skarżysko-Kamienna / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

194382/2012

Opis

Skarżysko-Kamienna: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 194382 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100595 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3953007, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
a) sprzedaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ilościach, asortymencie i o parametrach spełniających wymagania szczegółowo określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do siwz,
b) sprzedaż licencji producenta na oprogramowanie wraz z potwierdzeniem prawa do jego użytkowania,
c) dostawa sprzętu komputerowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, liczonej od daty jego odbioru.
Wszelkie nazwy handlowe (znaki towarowe, patenty czy pochodzenie) użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.31.00.00-4, 48.82.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UNICOMP Jarosław Paryska, ul. Słowackiego 11 i 13, 26-110 Skarżysko - Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60162,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69985,77
Oferta z najniższą ceną: 64882,50 / Oferta z najwyższą ceną: 73985,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH