PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

dostawa sprzętu komputerowego (w podziale na 4 części)

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-30

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

420020/2014

Opis

Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego (w podziale na 4 części)
Numer ogłoszenia: 420020 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373100 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5926420, 5926590, faks 022 5926663.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu komputerowego (w podziale na 4 części).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w podziale na 4 części: część 1 - komputer stacjonarny - 19 szt. + monitor - 3 szt.; część 2 - urządzenia wielofunkcyjne A3 - 3 szt + urządzenia wielofunkcyjne A4 - 3 szt.; część 3 - serwery typu Blade typ 1 - 4 szt. + serwery typu Blade typ 2 - 2 szt. + switch FC - 1 szt.; część 4 - napęd LTO - 2 szt., moduł dodatkowych slotów wraz z dodatkowymi elementami - 2 szt., licencje do aktywowania slotów na tasiemki LTO - 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 48.82.00.00-2, 30.23.21.10-8, 32.42.00.00-3, 30.23.61.00-3, 48.51.90.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: urządzenia wielofunkcyjne A3 - 3 szt + urządzenia wielofunkcyjne A4 - 3 szt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OFFIMATI Przemysław Śledź, Ul. Wygodna 1, 94-024 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53658,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70848,00
Oferta z najniższą ceną: 70848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101947,32
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: serwery typu Blade typ 1 - 4 szt. + serwery typu Blade typ 2 - 2 szt. + switch FC - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANDRA Sp. z o.o., ul. Pryzmaty 6/8, 02-226 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154471,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 239097,95
Oferta z najniższą ceną: 239097,95 / Oferta z najwyższą ceną: 353928,81
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: napęd LTO - 2 szt., moduł dodatkowych slotów wraz z dodatkowymi elementami - 2 szt., licencje do aktywowania slotów na tasiemki LTO - 3 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NADIKOM Marcin Siwiński, Ul. Sikorskiego 16/9, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117886,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 127821,60
Oferta z najniższą ceną: 127821,60 / Oferta z najwyższą ceną: 184574,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WYLEWA, GMINA SIENIAWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH