KOMUNIKAT

Dostawa testów diagnostycznych, podłóż i suplementów, wzorców i materiałów odniesienia, wskaźników biologicznych, surowic do aglutynacji, pożywek,...

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski / łódzkie

Numer ogłoszenia

59574/2015

Opis

Numer ogłoszenia: 59574 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 54478 - 2015 data 12.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3 Maja 8, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 6495063, 64645268 w. 30, fax. 044 6477626.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III pkt 3.
W ogłoszeniu jest: załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
W ogłoszeniu powinno być: załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III pkt 3.
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Ponadto uprzejmie informujemy, że termin składania ofert upływa dn. 25.03.2015r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piotrkowie Trybunalskim, w Sekcji Administracyjno -Technicznej..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Monitoring Miejski Miasta Radlin - I etap
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radlin
(śląskie)
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 200201,200303,200128,200121*,170101,170107 pochodzących ze zbierania odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Częstochowa
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH