PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa wędlin drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Dom Pomocy Społecznej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Choroszcz / podlaskie

Numer ogłoszenia

14796/2013

Opis

Choroszcz: Dostawa wędlin drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
Numer ogłoszenia: 14796 - 2013; data zamieszczenia: 10.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 522292 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7131441, faks 085 7131440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wędlin drobiowych dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostawa dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Aleja Niepodległości 4 wędlin drobiowych wyszczególnionych w wykazie artykułów stanowiących załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.13.11.35-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Mięsny KABO A. Borowik W. Karpieszuk, ul. Łąkowa 6, 16-070 Choroszcz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57143,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56165,00
Oferta z najniższą ceną: 56165,00 / Oferta z najwyższą ceną: 70770,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARKU POD KASZTANAMI
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Druga licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Mińsk mazowiecki
(mazowieckie)
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i innych odpadów niebezpiecznych. Znak sprawy: DZP-751/18/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubliniec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH