PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gryfice / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

44762/2014

Opis

Gryfice: Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie
Numer ogłoszenia: 44762 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15164 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3842127, faks 091 3842127.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach i oddziału Zamiejscowego w Resku w ilościach określonych w załączniku do formularza ofertowego - PAKIETY 6-14. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w formie w/w pakietów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 39.22.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warzywa-Owoce
Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6282,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7542,69
Oferta z najniższą ceną: 7542,96 / Oferta z najwyższą ceną: 7542,69
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 3A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warzywa-Owoce
A.Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9800,00
Oferta z najniższą ceną: 9800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10192,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ciastkarnia-Piekarnia
Hurtownia Art. Spożywczych, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8228,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7027,60
Oferta z najniższą ceną: 7027,60 / Oferta z najwyższą ceną: 7027,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wapna palonego wysokoreaktywnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kolbuszowa
(podkarpackie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w WPKiW S.A. w Chorzowie. Nr 55/U/DA/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH