PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gryfice / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

44762/2014

Opis

Gryfice: Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie
Numer ogłoszenia: 44762 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15164 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3842127, faks 091 3842127.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach i oddziału Zamiejscowego w Resku w ilościach określonych w załączniku do formularza ofertowego - PAKIETY 6-14. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w formie w/w pakietów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 39.22.21.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warzywa-Owoce
Adam Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6282,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7542,69
Oferta z najniższą ceną: 7542,96 / Oferta z najwyższą ceną: 7542,69
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 3A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warzywa-Owoce
A.Chomicz, ul. Inspektowa 24, 71-220 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9800,00
Oferta z najniższą ceną: 9800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10192,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ciastkarnia-Piekarnia
Hurtownia Art. Spożywczych, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8228,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7027,60
Oferta z najniższą ceną: 7027,60 / Oferta z najwyższą ceną: 7027,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH