PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy

Gmina Tuszów Narodowy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tuszów Narodowy / podkarpackie

Numer ogłoszenia

276929/2013

Opis

Tuszów Narodowy: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy
Numer ogłoszenia: 276929 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213313 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 225, 39-332 Tuszów Narodowy, woj. podkarpackie, tel. 017 7743725, faks 017 7743721.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy zgodnego z PN_C-96024:2011. Kod i nazwa CPV: - 09135100-5 olej opałowy lekki. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego: w ilości 150 000 litrów,
Podane ilości oleju są ilościami maksymalnymi i Zamawiający zastrzega sobie, że ilości te mogą ulec zmniejszeniu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo Handlowy MIXPOL, Paweł Michulec, Kasztanowa 33, 34-325 Łodygowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 452250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 497222,00
Oferta z najniższą ceną: 497222,00 / Oferta z najwyższą ceną: 509722,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Sulęcin
(lubuskie)
Przebudowa drogi wewnętrznej Ulinia
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lębork
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH