PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawę zestawu laserowego z ureterorenofiberoskopem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stalowa Wola / podkarpackie

Numer ogłoszenia

138747/2013

Opis

Stalowa Wola: Dostawę zestawu laserowego z ureterorenofiberoskopem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Numer ogłoszenia: 138747 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102943 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8433201, 8433103, 8433397, faks 015 8433201, 8433397.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę zestawu laserowego z ureterorenofiberoskopem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawę zestawu laserowego z ureterorenofiberoskopem dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KOSMED
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Łazy 30 A, 25-677 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 162999,00
Oferta z najniższą ceną: 162999,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162999,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białogard
(zachodniopomorskie)
Dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych do SPSK NR 1 PUM na okres 3 lat - Nr OS/ZP/80/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Licytacja nieruchomości skłądającej się z 3 działek
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Kluczbork
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH