PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy margaryny do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 40% - kostka 250g do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego...

Zakład Karny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski / lubuskie

Numer ogłoszenia

98127/2013

Opis

Gorzów Wielkopolski: Dostawy margaryny do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 40% - kostka 250g do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku.
Numer ogłoszenia: 98127 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76805 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny, ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7334500, 7334533, faks 095 7334524.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Karny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy margaryny do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 40% - kostka 250g do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Margaryna do smarowania pieczywa o zawartości tłuszczu min. 40% - kostka 250g., PN-92 A -86907 kg 21 000.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.43.11.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hurtownia Spożywcza JANMARK Spółka Jawna Janusz Piotrowski, Jakub Kępiński, ul. Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107835,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69720,00
Oferta z najniższą ceną: 69720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87990,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego sprzętu medycznego i sprzętu do rehabilitacji, opisanych szczegółowo w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sokołowsko
(dolnośląskie)
Przetarg nieograniczony na: dostawę tensjometru z wyposażeniem wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu w budynku dydaktyczno-administracyjnym SWFiS UJ, przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH