PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Dostawy produktów mleczarskich oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Ośrodka Szkolenia SW w Popowie Dkw-220-04/13

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Somianka / mazowieckie

Numer ogłoszenia

78064/2013

Opis

Somianka: Dostawy produktów mleczarskich oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Ośrodka Szkolenia SW w Popowie Dkw-220-04/13
Numer ogłoszenia: 78064 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44914 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, Popowo Parcele, ul. Nadbużańska 41, 07-203 Somianka, woj. mazowieckie, tel. 22 782 71 62, 63, faks 22 782 71 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna SW.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów mleczarskich oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Ośrodka Szkolenia SW w Popowie Dkw-220-04/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy produktów mleczarskich oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Ośrodka Szkolenia SW w Popowie Dkw-220-04/13, rodzaj atykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie na okres 12 mscy przedstawia formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.41.22.00-1, 15.41.21.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hutr i Detal Art. Spożywczo-Rolne Anna Siekierko, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88862,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73577,23
Oferta z najniższą ceną: 73577,23 / Oferta z najwyższą ceną: 85428,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont budynków gospodarczych w Kórniku ul. Średzka 18 i Czołowo 24.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kórnik
(wielkopolskie)
DOSTAWA I UNIESZKODLIWIENIE BATERII AKUMULATOROWYCH DO UPS
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
dostawa sprzętu komputerowego, tableta, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i punktów dostępowych WiFi dla Wojewódzkiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH