PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Działania informujące i promujące Projekt Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

131215/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 131215 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120945 - 2014 data 04.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4455317, 18, 19, fax. 22 4455315.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
4.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć dokumenty zaznaczone w pkt. III.4.1 Ogłoszenia (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), wspólnie dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie..
W ogłoszeniu powinno być: 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców.

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć dokumenty zaznaczone w pkt. III.4.1 Ogłoszenia (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), wspólnie dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).

5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Data (25.06.2014r) Godzina: 11.45.
W ogłoszeniu powinno być: Data (01.07.2014r) Godzina: 08.45..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa i nadbudowa budynku Gdańskiego Zespołu Żłobków - Żłobek Nr 7 w Gdańsku przy ul. Pocztowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Świeckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Świeckiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Świecie
(kujawsko-pomorskie)
PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krosno Odrzańskie
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH