PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Działania informujące i promujące Projekt Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

131215/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 131215 - 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120945 - 2014 data 04.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4455317, 18, 19, fax. 22 4455315.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).
W ogłoszeniu jest: 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
4.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć dokumenty zaznaczone w pkt. III.4.1 Ogłoszenia (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), wspólnie dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).
5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie..
W ogłoszeniu powinno być: 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców.

4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć dokumenty zaznaczone w pkt. III.4.1 Ogłoszenia (z wyłączeniem oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), wspólnie dla podmiotów występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego podmiotu występującego wspólnie).

5. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wspólne lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie jedynie w sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Data (25.06.2014r) Godzina: 11.45.
W ogłoszeniu powinno być: Data (01.07.2014r) Godzina: 08.45..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaopatrzenie szpitala w błony do zdjęć RTG oraz jednorazowe wkłady do strzykawki automatycznej Medard Stelland CT wersja 104 SH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą poziomego zbiornika ciśnieniowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Bircza Zadanie jest współfinansowane ze środków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bircza
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH