PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu pn. Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras...

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

43107/2015

Opis

Szczecin: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu pn. Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Numer ogłoszenia: 43107 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36948 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Janosika 8, 71-424 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 96 090, faks 91 44 96 090.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie Jednostek samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu pn. Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu pn. Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Opracowanie KFU będzie pierwszym etapem procesu realizacji w przyszłości, zintegrowanego systemu tras rowerowych, połączonego z systemem tras rowerowych gmin sąsiednich (także niebędących członkami SOM) oraz transgranicznym systemem ścieżek i tras rowerowych po stronie niemieckiej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.32.00.00-0, 71.24.80.00-0, 72.30.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Unii Europejskiej: Projekt pn. Koncepcja Funkcjonalno - Użytkowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś Priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.3 Ścieżki rowerowe na obszarze metropolitalnym..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EU - CONSULT Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1, 80-855 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., ul. A.Ostrowskiego 30, 52-238 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 510000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 284000,00
Oferta z najniższą ceną: 266999,79 / Oferta z najwyższą ceną: 990000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH