KOMUNIKAT

Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty rolne, inne, dzierżawa

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32958136

Powierzchnia

1 600 m2

OpisODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
podaje do wiadomości, że zamierza wydzierżawić
nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
pochodzące z byłego PFZ gm. Kramsk , gm. Tuliszków woj. wielkopolskie
Przedmiotem dzierżawy będą niezabudowane nieruchomości rolne położone:
1. w obrębie Białobrzeg gm. Pyzdry, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
działka nr 636/3 o powierzchni 0,16 00 ha w tym: RV - 0,1600 ha, RVI -0,0600 ha, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KN1S/000 19763/0 prowadzonej przez Wydział KW Sądu Rejonowego w Słupcy,
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 0,50 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.08.2016r
działka nr 513/26 o powierzchni 1,35 00 ha w tym: ŁV - 1,27 00 ha, Nieużytek 0,0800 ha, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KN1S/000 19763/0 prowadzonej przez Wydział KW Sądu Rejonowego w Słupcy,
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 2,10 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.08.2016r
działka nr 91/1 o pow. 2,1400 ha w tym ŁIV - 1,92 00 ha, ŁV- 0,22 00 ha, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KN1S/000 19763/0 prowadzonej przez Wydział KW Sądu Rejonowego w Słupcy,
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 9,0 dt pszenicy.
Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.08.2016r.
Dla nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyzdry, działka nr 636/3 przeznaczona jest pod tereny rolnicze, natomiast działki o nr 513/26 i 91/1 przeznaczone są pod tereny łąk i pastwisk. Powyższe nieruchomości znajdują się w Pyzdrskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym dla których nie ma ustanowionych ograniczeń oraz na obszarach chronionych Natura 2000 ("Dolina Środkowej Warty i Ostoja Nadwarciańska")
2. w obrębie Krępa gm. Tuliszków, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
działka nr 778 o powierzchni 0,22 00 ha w tym: RV - 0,2000 ha, ŁIV -0,02 ha, nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr KN1T/000 12133/7 prowadzonej przez Wydział KW Sądu Rejonowego w Turku,
działka nr 779 o powierzchni 0,14 00 ha w tym: RV - 0,11 00 ha, Ls V - 0,03 00 ha
W/w nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr KN1T/000 12133/7 prowadzonej przez Wydział KW Sądu Rejonowego w Turku,
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi: 1,0 dt pszenicy. Nieruchomość wydzierżawiona zostanie do dnia 31.08.2016r.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszków powyższe nieruchomości tj. działka nr 778 i 779 położone w obrębie Krępa gmina Tuliszków posiadają przeznaczenie pod uprawy polowe i ogrodnicze z prawem zabudowy, dozwolona lokalizacja zabudowy rolniczej i urządzeń infrastruktury technicznej.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach: ANR OT w Poznaniu, ANR OT w Poznaniu - SZGZ w Malińcu, Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków we właściwym terytorialnie sołectwie i Izbie Rolniczej oraz opublikowany w Gazecie Wyborczej i na stronie internetowej ANR OT Poznań www.anr.gov.pl.
Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu oraz warunkach jak również pełną treść wykazu o przetargu można uzyskać, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godzinach 8.00-14.00, w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Malińcu, ul. Gospodarcza 7, 62-510 Konin, tel.63/242 41 21 lub 63/243 76 91
32958136

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 328 575,11 zł , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego współfinansowane z RPO WM 2007-2013 polegającego na wykonaniu zadań:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Podlaski
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH