PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Konserwacja klatki schodowej Zejściowej - zwanej Kuchenna w Muzeum-Zamku w Łańcucie

Muzeum - Zamek w Łańcucie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łańcut / podkarpackie

Numer ogłoszenia

72055/2013

Opis

Łańcut: Konserwacja klatki schodowej Zejściowej - zwanej Kuchenna w Muzeum-Zamku w Łańcucie
Numer ogłoszenia: 72055 - 2013; data zamieszczenia: 10.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48153 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum - Zamek w Łańcucie, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252008 do 10, faks 017 2252012.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja klatki schodowej Zejściowej - zwanej Kuchenna w Muzeum-Zamku w Łańcucie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest: Konserwacja klatki schodowej Zejściowej - zwanej Kuchenna w Muzeum-Zamku w Łańcucie KLATKA SCHODOWA ZWANA ZEJSCIOWĄ Klatka schodowa znajduje się w płn- wschodnim skrzydle zamku Powierzchnia ścian pokrytych malowidłami 182m2 Powierzchnia sufitu 66m2 Powierzchnia podłogi, trepów, podstopnic i 143 m2 podestów pochwytów -poręczy Drzwi drewnianych polichromowanych 5 szt 32 m2 Portal kamienny 3 m2 Konserwacja: Malarstwa ściennego, konserwacja drewna, konserwacja drewna polichromowanego, konserwacja kamienia. Ściany Klatki schodowej -Zejściowej pokryte są iluzjonistycznymi malowidłami imitującymi bloki kamienne porośnięte drobną roślinnością. Schody wykonane z grubych desek dębowych. Częściowo malowane. Malowidła na ścianach w złym stanie. Widoczne liczne przetarcia i wykruszenia. Ściany i sufit bardzo popękane. Na całej powierzchni znajdują się zaplamienia i przebarwienia. Portal kamienny z piaskowca, przemalowany, widoczne liczne reperacje. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH KLATKA SCHODOWA-ZEJŚCIOWA-KUCHENNA Muzeum-Zamek w Łańcucie 1.Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej. 2.Oczyszczenie powierzchni ścian z powierzchniowych zabrudzeń 3.Wykonanie sond i odkrywek w celu uzyskania dokładnych informacji o stanie zachowania obiektu. 4.Usunięcie warstw wtórnych, przemalowań, nieprawidłowych uzupełnień tynku 5.Zabezpieczenie oryginalnego malowidła. 6.Uzupełnienie warstwy tynku tynkiem wapienno-piaskowym. 7.Uzupełnienie warstwy zaprawy na ścianach i suficie. 8.Uzupełnienie warstwy malarskiej metodą punktowania. 9.Opracowanie uzupełnień tynków przy powierzchniach drewnianych schodów. zabezpieczenie przed pękaniem 10.Opracowanie metody mocowania poręczy i zabezpieczenia ściany. 11.Oczyszczenie powierzchni drewnianej schodów, drzwi i ościeżnic z brudu i wtórnych przemalowań. 12.Usuięcie wszystkich wtórnych elementów z powierzchni poddawanych konserwacji w tym przede wszystkim różnego typu żelaznych haków, gwoździ, wtórnie zainstalowanych. 13.oczyszczenie powierzchni metodami mechanicznymi poprzez ręczne szlifowanie mikroziarnistymi materiałami ściernymi - lokalnie dopuszcza się poddanie powierzchni odkrytego drewna doczyszczeniu poprzez zastosowanie strumienia sprężonego powietrza z użyciem odpowiedniego ścierniwa. 14.Usunięcie z powierzchni metalowych wtórnych i zdegradowanych powłok malarskich metodami chemicznymi przy użyciu preparatu do usuwania powłok lakierniczych 15.Uzupełnienie ubytków drewna poprzez wykonanie i wmontowanie fleków z odpowiednio dobranych oraz dopasowanych materiałów drzewnych 16.Uzupełnienie drobnych uszkodzeń drewna masą drewniano- klejową. 17.Przeprowadzenie zabiegów biobójczych na wszystkich drewnianych powierzchniach poddawanych działaniom konserwatorskim przy użyciu preparatu zwalczającym szkodniki i grzyby i zabezpieczającym przed ich atakiem. 18.Zabezpieczenie powierzchni drewnianych elementów warstwą izolacyjną stanowiącą ochronę przed ogniem. 19.Oczyszczenie elementów metalowych znajdujących się na stolarce drzwiowej. 20.Wypolerowanie elementów metalowych mosiężnych. 21.Pokrycie powierzchni elementów metalowych malowanych podkładem antykorozyjnym. 22.Pokrycie powierzchni elementów metalowych, malowanych, nawierzchniową farbą. /kolor po wykonaniu badań kolorystycznych./ 23.Zabezpieczenie powierzchni schodów i poręczy./np. woskiem/ 24.Uzupełnienie warstwy farby na drzwiach i ościeżnicach. 25.Oczyszczenie mechaniczne powierzchni kamiennych odrzwi z kurzu i luźnych nalotów. 26.Oczyszczenie powierzchni przy użyciu przegrzanej pary pod odpowiednio regulowanym ciśnieniem z użyciem roztworów detergentów. 27.Wzmocnienie strukturalne powierzchni w miejscach jej zdezintegrowania. 28.Wykonanie uzupełnień masą kitującą odpowiednio dobraną do struktury i barwy kamienia. 29.Zabezpieczenie środkami hydrofobowymi 30.Wykonanie unifikacji kolorystycznej kamienia w miejscach przebarwień...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Roland Róg ART SERVICE ,Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki,
Ul. Monte Cassino 6/55b,30-337 Kraków, Ul. Twardowskiego 37/16, 30-312 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 459500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 149620,00
Oferta z najniższą ceną: 149620,00 / Oferta z najwyższą ceną: 362050,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH