PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg wojewódzkich DW 933, DW 938i DW 935

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pszczyna / śląskie

Numer ogłoszenia

99787/2014

Opis

Pszczyna: Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg wojewódzkich DW 933, DW 938i DW 935
Numer ogłoszenia: 99787 - 2014; data zamieszczenia: 09.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76481 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg wojewódzkich DW 933, DW 938i DW 935.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg wojewódzkich DW 933 i DW 938 na terenie Gminy Pawłowice oraz DW 935 w Gminie Suszec. - droga wojewódzka DW 933 o długości 4,5 km przewidywana szerokość wykoszenia 6,0 m po obu stronach drogi, - droga wojewódzka DW 938 o długości 7,1 km przewidywana szerokość wykoszenia 8,0 m po obu stronach drogi, - droga wojewódzka DW 935 o długości 8,63 km przewidywana szerokość koszenia 5,0 m po obu stronach drogi. W ramach pierwszego oraz czwartego koszenia należy wyczyścić po prowadzonych pracach wpusty uliczne w ciągu DW 933 i 938 w ilości 80 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 90.47.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AGRO - MAR Marcin Pykacz, ul. Bielska 14, 43-520 Chybie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 84563,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48899,27
Oferta z najniższą ceną: 48899,27 / Oferta z najwyższą ceną: 74227,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa biznesowych materiałów promocyjnych w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Dostawa kamery endoskopowej HDTV - 1 szt.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ostrów Wielkopolski
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH