KOMUNIKAT

Magneśnica impulsowa, oznaczenie sprawy WIM/ZP/8/2014

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

112188/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 112188 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111676 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2348729, 2348741, fax. 22 2348514.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadzili łącznie z należytą
starannością co najmniej jedną (1) dostawę impulsowych urządzeń magnesujących, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. Za spełniających warunek wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać będą na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów.
W ogłoszeniu powinno być: Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadzili łącznie z należytą starannością co najmniej jedną (1) dostawę urządzeń generujących pole magnetyczne, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. Za spełniających warunek wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać będą na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa traktora ogrodowego dla potrzeb Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Szpitalu Miejskim w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 328 575,11 zł , z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
Wzmocnienie potencjału turystycznego Powiatu Sokołowskiego współfinansowane z RPO WM 2007-2013 polegającego na wykonaniu zadań:...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Podlaski
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH