PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Magneśnica impulsowa, oznaczenie sprawy WIM/ZP/8/2014

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

112188/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 112188 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 111676 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 2348729, 2348741, fax. 22 2348514.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna
wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadzili łącznie z należytą
starannością co najmniej jedną (1) dostawę impulsowych urządzeń magnesujących, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. Za spełniających warunek wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać będą na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów.
W ogłoszeniu powinno być: Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przeprowadzili łącznie z należytą starannością co najmniej jedną (1) dostawę urządzeń generujących pole magnetyczne, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie. Za spełniających warunek wiedzy i
doświadczenia Zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać będą na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Krynica-Zdrój
(małopolskie)
wykonywanie usług w zasobach TBS polegających na: utrzymaniu czystości w budynkach, powierzchni zewnętrznych oraz przyległych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH