PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Mieszkanie położone w Katowicach

ŚLĄSKO-DĄBROWSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-30

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

32600625

Powierzchnia

24 m2

Cena

66 600 zł

Opis
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 189 787 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
nw. lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 11a
- cena wywoławcza: 52 500 zł, wadium: 5 250 zł, postąpienie: 600 zł
- powierzchnia lokalu: 47,03 m? (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33a
- cena wywoławcza: 72 800 zł, wadium: 7 280 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 47,06 m? (2 pokoje, kuchnia)
3. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. WYPLERA 14a
- cena wywoławcza: 41 100 zł, wadium: 4 110 zł, postąpienie : 500 zł
- powierzchnia lokalu: 31,68 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Katowicach przy ul. GOETLA 1
- cena wywoławcza: 66 600 zł, wadium: 6 660 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 24,40 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 53 położony w Tychach przy ul. NIEPODLEGŁOŚCI 77
- cena wywoławcza: 72 200 zł, wadium: 7 220 zł, postąpienie: 800 zł
- powierzchnia lokalu: 27,90 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 4
- cena wywoławcza: 102 900 zł, wadium: 10 290 zł, postąpienie: 1 100 zł
- powierzchnia lokalu: 104,41 m? (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, komórka)
7. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10
- cena wywoławcza: 26 900 zł, wadium: 2 690 zł, postąpienie: 300 zł
- powierzchnia lokalu: 36,60 m? (1 pokój, kuchnia)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2
- cena wywoławcza 67 200 zł, wadium: 6 720 zł, postąpienie: 700 zł
- powierzchnia lokalu: 28,70 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC przedpokój)
9. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a
- cena wywoławcza: 91 700 zł, wadium: 9 170 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 39,80 m? (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 83 100 zł, wadium: 8 310 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,75 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a
- cena wywoławcza: 82 200 zł, wadium: 8 220 zł, postąpienie: 900 zł
- powierzchnia lokalu: 36,86 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40A
- cena wywoławcza: 91 200 zł, wadium: 9 120 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,56 m? (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
22 listopada 2013 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 30 października 2013 r. do 21 listopada 2013 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt 2 Administracja "Wujek", ul. Załęska 37a, Katowice, tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt 4 Administracja "Murcki", ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokal opisany w pkt 5 Administracja "Wesoła", ul. Piastów Śląskich 6a, Mysłowice, tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt 6, 7 Administracja "Mysłowice", ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt 8, 9, 10, 11, 12 Administracja "Śląsk', ul. Warsztatowa 4, Ruda Śl., tel. /32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt 1, 3 Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o., ul. Gliwicka 204, Katowice
tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub kom. 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 listopada 2013 r. (środa) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem ponosi w całości nabywca.
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
32600625

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH