PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z...

Powiat Bytowski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytów / pomorskie

Numer ogłoszenia

341718/2013

Opis

Bytów: MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z ISTNIEJĄCYMI DANYMI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYMI ORAZ UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM EWID 2007, OBEJMUJĄCEJ ZBIORY DANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Numer ogłoszenia: 341718 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276246 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 822 80 00, faks 59 822 80 01.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA DANYCH GEOMETRYCZNYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW GMIN CZARNA DĄBRÓWKA (2 OBRĘBY), PARCHOWO, STUDZIENICE I HARMONIZACJA Z ISTNIEJĄCYMI DANYMI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYMI ORAZ UZUPEŁNIENIE BAZY DANYCH PROWADZONEJ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM EWID 2007, OBEJMUJĄCEJ ZBIORY DANYCH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację danych geometrycznych ewidencji gruntów i budynków gmin Czarna Dąbrówka (2 obręby), Parchowo, Studzienice i harmonizacja z istniejącymi danymi geodezyjno-kartograficznymi oraz uzupełnienie bazy danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007, obejmującej zbiory danych infrastruktury informacji przestrzennej. Treść warunków technicznych stanowi załącznik do niniejszej informacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dodatku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.43.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Geobaza Spółka z o.o.,, ul. Łokietka 10/2, 84-300 Lęborku, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210163,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 176751,00
Oferta z najniższą ceną: 176751,00 / Oferta z najwyższą ceną: 209961,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Burmistrz Miasta Poniatowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Poniatowa
(lubelskie)
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych znajdujących się w budynku w Kroczycach
Nieruchomości, lokale, przetarg
Kroczyce
(śląskie)
Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH