PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na os. Niepodległości w Bochni

Gmina Miasta Bochnia

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bochnia / małopolskie

Numer ogłoszenia

167269/2013

Opis

Bochnia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na os. Niepodległości w Bochni
Numer ogłoszenia: 167269 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286874 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, tel. 014 61 49 100, faks 014 611 83 99.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na os. Niepodległości w Bochni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu na os. Niepodległości w Bochni dz. nr 7546/39 wraz włączeniami komunikacyjnymi, kanalizacją opadową terenu, murem oporowym od strony wschodniej oraz zabezpieczeniem skarpy miedzy parkingami - zakres opracowania zgodnie z załącznikiem graficznym koncepcja IV - wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pracownia Projektowa PRODIST SP.J., ul. Warsztatowa 13, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13530,00
Oferta z najniższą ceną: 13530,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68880,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych na drogach krajowych będących w administracji Generalnej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Młyn do rozrabiania odpadów
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny urządzenia, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa węgla kamiennego o sortymencie Miał II A gatunek I, klasa 24-15-0,6 do celów grzewczych dla obiektów wojskowych z...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH