PARTNER PORTALU partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERPCU

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-19

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Sierpc / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32652953

Powierzchnia

798 m2

Cena

49 600 zł

OpisOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda Kancelaria Komornicza w Sierpcu mający siedzibę w Sierpcu przy ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel. 24 275-14-23) na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 07.02.2014 r. o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku
Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu przy Wiosny Ludów 1 w sali nr 22,
odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
działka gruntu nr 1307/1 o pow. 0,0798 ha zabudowana:
budynkiem mieszkalnym murowanym, 1-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 100 m?
budynkiem garażowym o pow. 22 m?
budynkiem mieszkalnym drewnianym przeznaczonym do rozbiórki
Wpis w dziale II księgi wieczystej jest nieaktualny
położonej: 09-200 Sierpc, Narutowicza 4, dla której Sąd Rejonowy
w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1E/00018012/0
Suma oszacowania wynosi 66 075,00 zł
cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 600,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 700,00 zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730
lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: Sierpc, ul. Jana Pawła II 29A/13 do dnia 06.02.2014 r .
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Ww. nieruchomość można oglądać w terminie 23.01.2014 r. - 07.02.2014 r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać
w tym czasie w Sąd Rejonowy w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Sierpcu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości
lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,
nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
32652953

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja rozdzielni 500V w hali technologicznej Wydziału Górnictwa i Geologii. Oznaczenie sprawy: OZ/B/15/1/NC
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Równiarka drogowa New Holland
Ruchomości, oferty biznesowe, maszyny, urządzenia, inne
Kędzierzyn-koźle
(śląskie)
Dostawa i montaż wyposażenia ogólnego przeznaczenia w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH