PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W PRUSZKOWIE SEBASTIAN DULKO

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-01

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, budynki inne, licytacja, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pruszków / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32751623

Powierzchnia

5 500 m2

Cena

2 687 900 zł

OpisOGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW WA1P/00054252/1
w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 2260/13
(dotyczy sygn. akt I Co 3986/13)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
17 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00
w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie, mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VII, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
(działka ewidencyjna nr 175/2 z obrębu 0012 Puchały o powierzchni 0,5500 ha zabudowana wolno stojącym budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 829,25 m2)
położonej w miejscowości Puchały (gm. Raszyn) przy ul. Żwirowej 63, 05-090 Puchały, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00054252/1 - stanowiącej własność dłużnika: Wiktoria Magdalena Bielak.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 2 687 900,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 015 925,00 zł (słownie: dwa miliony piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 268 790,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).
Rękojmię należy złożyć na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.
Zgodnie z art. 962 § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 17.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
32751623

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH