PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim...

Miejski Zarząd Dróg

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

38045/2014

Opis

Ostrów Wielkopolski: Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami
kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Remont wiaduktu nad linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 86,213 w ciągu ulicy
Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim (etap I)
Numer ogłoszenia: 38045 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25978 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7352576, faks 062 7352664.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami
kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Remont wiaduktu nad linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 86,213 w ciągu ulicy
Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim (etap I).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych jezdni oraz izolacja pomostu,
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodnika, krawężników i obrzeży,
- rozbiórka elementów wyposażenia wiaduktu: balustrad, latarń, osłon przeciwporażeniowych,
- rozbiórka żelbetowych wsporników pomostu,
- oczyszczenie powierzchni betonowych,
- uzupełnienie ubytków zaprawy i cegieł murów ceglanych, iniekcje spękań,
- wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej oraz wsporników pomostu,
- montaż elementów odwodnienia,
- wykonanie izolacji pomostu,
- montaż krawężników i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, montaż barier ochronnych,
- montaż balustrad stalowych oraz osłon przeciwporażeniowych,
- wykonanie nawierzchni chodników z żywic syntetycznych,
- wykonanie żelbetowych płyt przejściowych,
- wykonanie dylatacji bitumicznych,
- wykonanie stalowych ściągów skrzydeł przyczółków,
- częściowa rozbiórka stożków przyczółków i odsłonięcie ścian skrzydeł,
- wykonanie warstwy z betonu natryskowego zbrojonego i niezbrojonego na powierzchniach
bocznych podpór,
- wykonanie warstwy z betonu natryskowego na dolnych powierzchniach płyty pomostu,
- wykonanie stożków skarpowych,
- wykonanie umocnienia stożków skarpowych z kostki betonowej wibroprasowanej,
- wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych z balustradą rurową,
- wykonanie reprofilacji odcinków skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- montaż rur osłonowych dla instalacji telekomunikacyjnej elektrycznej i oświetlenia,
- odwodnienie nawierzchni.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.32.51-3, 45.23.31.24-4, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9, 45.22.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik k. Włocławka, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4363900,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3215237,50
Oferta z najniższą ceną: 3215237,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3612106,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH