PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania dwóch zadań z zakresu likwidacji szkód powodziowych z 2013r.

Gmina Mirsk

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Mirsk / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

92522/2015

Opis

Mirsk: Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania dwóch zadań z zakresu likwidacji szkód powodziowych z 2013r.
Numer ogłoszenia: 92522 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57842 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie, tel. 075 647 04 40, faks 075 647 04 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych i dojazdowych na terenie Gminy Mirsk w zakresie wykonania dwóch zadań z zakresu likwidacji szkód powodziowych z 2013r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy odcinków dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mirsk w podziale na dwa zadania:
- Zadanie I. Przebudowa drogi gminnej 112703 D w Mirsku w kilometrażu 0+000 do 2+386(powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.),
- Zadanie II. Przebudowa ciągu dróg dojazdowych nr 251 i 244 w Kwieciszowicach w kilometrażu 0+000 do 0+185(powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.)
Podstawowy zakres zamówienia dla zadania I obejmuje :
-plantowanie ścinanie zawyżonych poboczy z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 2 km - 2.366,00 m2,
-oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem gruntu na odległość do 2 km - 1.950,00 m,
-remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej w ilości 100 kg/m2 - 15,0 ton
-nawierzchnia bitumiczna warstwa dolna wiążąca gr.3 cm - 6.205,00 m2,
-nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4 cm. - 6.802,00 m2,
-formowanie pobocza materiałem kamiennym - 238,60 m3,
-powierzchniowe utrwalenie poboczy - 2.836,00 m2,
-przepusty z rur PEHD szt. 1 na ławie żwirowej o łącznej długości 6,0 m z ściankami czołowymi(6 szt.) i obudową wlotów i wylotów(3+3 szt.), ścieki z elementów betonowych - 100,0 m
Podstawowy zakres zamówienia dla zadania II obejmuje :
-plantowanie ścinanie zawyżonych poboczy z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 2 km - 185,00 m2,
-oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem gruntu na odległość do 2 km - 185,00 m,
-wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywami gr. 20 cm - 572,50 ton
-nawierzchnia bitumiczna warstwa dolna wiążąca gr.3 cm - 572,50 m2,
-nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna gr. 4 cm. - 572,50 m2,
-formowanie pobocza materiałem kamiennym - 49,95 m3,
-powierzchniowe utrwalenie poboczy - 185,00 m2,
-przepusty z rur PEHD szt. 4 na ławie żwirowej o łącznej długości 30,0 m z ściankami czołowymi(8 szt.) i obudową wlotów i wylotów(5+4 szt.), ścieki z elementów betonowych - 25,0 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-7, 45.24.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót drogowych Spółka z o.o., ul.Kaczawska 19, 58-514 JELENIA GÓRA, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 711809,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 391680,59
Oferta z najniższą ceną: 391680,59 / Oferta z najwyższą ceną: 559865,25
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, działki budowlane, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Wyłonienie podmiotu oferującego miejsce do przeprowadzenia szkolenia wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników dla...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żywiec
(śląskie)
Digitalizacja zasobów archiwalnych PWSFTviT
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH