PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa lokalu mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 33

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chrzanów / małopolskie

Numer ogłoszenia

188000/2014

Opis

Chrzanów: Przebudowa lokalu mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 33
Numer ogłoszenia: 188000 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131076 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 032 6233191, faks 032 6230058.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa lokalu mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 33.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuję przebudowę lokalu mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku przy Alei Henryka 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Beata Grondalczyk
SPORT - BUD
32-500 Chrzanów, ul. 3 Maja 3, 32-500 Chrzanów, ul. 3 Maja 3, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85343,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52272,00
Oferta z najniższą ceną: 52272,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77986,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
TLZP/2-23/233/58/2014 Zakup i dostawa staplerów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Opole
(opolskie)
Zapewnienie rozszerzonej usługi wsparcia dla oprogramowania Business Objects: zn. spr. DZ-2710-8_13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Raszyn
(mazowieckie)
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH