PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie

Gmina Grodków

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Grodków / opolskie

Numer ogłoszenia

99170/2014

Opis

Grodków: Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie
Numer ogłoszenia: 99170 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41632 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, woj. opolskie, tel. 077 4040300, faks 077 4155516.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie - długość drogi 2,67 km. W zakres prac wchodzi: 1) Frezowanie nawierzchni, 2) Nawierzchnia bitumiczna, 3) Chodniki, 4) Ciągi pieszo jezdne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRAKT J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko s.j., ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4456753,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2289712,16
Oferta z najniższą ceną: 2289712,16 / Oferta z najwyższą ceną: 3624773,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów do sterylizacji przez okres 24 miesięcy DZP/55/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Otwock
(mazowieckie)
Dostawa trzech drukarek laserowych do Urzędu Skarbowego w Pruszkowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pruszków
(mazowieckie)
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Rumiankowej i ul. Owocowej w miejscowości Nowa Bukówka, Rumianka.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żabia Wola
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH