PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl
partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych, obejmująca dwa zadania: Zadanie...

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

140354/2014

Opis

Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych, obejmująca dwa zadania: Zadanie nr 1: Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, Zadanie nr 2: Prace remontowo-budowlane z podstawami stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementami prowadzenia działalności gospodarczej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy)
Numer ogłoszenia: 140354 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93292 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7701 600, faks 71 7701 633.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych, obejmująca dwa zadania: Zadanie nr 1: Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV, Zadanie nr 2: Prace remontowo-budowlane z podstawami stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementami prowadzenia działalności gospodarczej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń grupowych, obejmująca dwa zadania: Zadanie nr 1 Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. Liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 28 osób, nie mniej niż 24 osoby, w 2 grupach liczących po 12-14 osób w grupie. Zadanie nr 2 Prace remontowo-budowlane z podstawami stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementami prowadzenia działalności gospodarczej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy). Liczba uczestników szkolenia: maksymalnie 24 osoby, nie mniej niż 20 osób, w 2 grupach liczących po 10-12 osób w grupie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Szkolenie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Z nami po pracę - Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Spółka z o.o., ul. K. Darwina 17, 43-603 Jaworzno, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26594,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24220,00
Oferta z najniższą ceną: 24220,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37000,04
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Prace remontowo-budowlane z podstawami stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementami prowadzenia działalności gospodarczej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy (w pełnym wymiarze czasu pracy)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm:
Europejskie Centrum Edukacji LIBRA Elżbieta Krzak - Lider , ul. Lazurowa 19, 54-044 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
Centrum Szkoleniowe Monika Gielar - Partner, ul. Szarotki 7, 71-604 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169673,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117600,00
Oferta z najniższą ceną: 67680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 176016,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2015 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBU WYLEWA, GMINA SIENIAWA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ornontowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH