PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Znak sprawy: OPS/POKL.1.2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Myślibórz / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

260498/2014

Opis

Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Znak sprawy: OPS/POKL.1.2014
Numer ogłoszenia: 260498 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181928 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-95 747 21 43, faks 0-95 747 95 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Znak sprawy: OPS/POKL.1.2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu Pomocna dłoń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w zakresie następujących części: Część I. Szkolenia z zakresu: 1) Kurs obsługi wózków jezdniowych dla uczestników z OPS Myślibórz, 2) Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników z OPS Myślibórz. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.1 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część II. Szkolenia z zakresu: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Myślibórz. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.2 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część III Szkolenia z zakresu: 1) Terapia psychologiczna i psychospołeczna dla uczestników z OPS Myślibórz. 2) Doradztwo zawodowe z aktywnym poszukiwaniem pracy dla uczestników z OPS Myślibórz. 3) Manicure, pedicure i makijaż profesjonalny dla uczestników z OPS Myślibórz. 4) ABC przedsiębiorczości dla uczestników z OPS Myślibórz. 5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla uczestników z OPS Myślibórz. Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.3 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ. Część IV Szkolenia z zakresu: Kurs spawania dla uczestników z OPS Myślibórz, Szczegółowy opis szkoleń w załączniku 1.4 do SIWZ oraz w zakresie wymagań ogólnych w załączniku nr 1a do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: w ramach projektu pn. Pomocna dłoń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej; Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Kurs obsługi wózków jezdniowych, Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych dla uczestników OPS Myślibórz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERFOLG Consulting Mikołaj Nisiewicz, ul. Mieszka I 46/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18900,00
Oferta z najniższą ceną: 18900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32400,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Kurs prawa jazdy - kat. B dla uczestników z OPS Myślibórz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10750,00
Oferta z najniższą ceną: 10750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14000,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Szkolenia z zakresu: 1) Terapia psychologiczna i psychospołeczna dla uczestników z OPS Myślibórz. 2) Doradztwo zawodowe z aktywnym poszukiwaniem pracy dla uczestników z OPS Myślibórz. 3) Manicure, pedicure i makijaż profesjonalny dla uczestników z OPS Myślibórz. 4) ABC przedsiębiorczości dla uczestników z OPS Myślibórz. 5) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie dla uczestników z OPS Myślibórz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

J&M Consulting Bogda Dalidowicz, Ul. Puszkina 24, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28305,00
Oferta z najniższą ceną: 28305,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60710,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Kurs spawania dla uczestników OPS Myślibórz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14400,00
Oferta z najniższą ceną: 14400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14880,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w Żłobku Nr 6 ul. Prac 4c w Tarnowie, remont tarasu i częściowa wymiana ogrodzenia
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie - usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pińczów
(świętokrzyskie)
Budowa ul. Górnej we Wroniawach - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wolsztyn
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH