PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg na sprzedaż lokalu położonego w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W WARSZAWIE

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, lokale, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

32631517

Powierzchnia

106 m2

Cena

465 000 zł

OpisDyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie
przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż samodzielnych lokali
użytkowych - niemieszkalnych o nr. ewid. 6U-69 i 6U-74
położonych w Warszawie stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I USTNYCH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ SAMODZIELNYCH LOKALI
UŻYTKOWYCH - NIEMIESZKALNYCH
Lokal użytkowy - niemieszkalny
o nr. ewid. 6U-69
położony przy ul. Czerwonych Beretów 14
Lokal użytkowy - niemieszkalny
o nr. ewid. 6U-74
położony przy ul. Czerwonych Beretów 14
1 Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
i ewidencji gruntów
Samodzielne lokale użytkowe są niewyodrębnione i nie posiadają ksiąg wieczystych. Przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW WA6M/00386341/0 dla budynku, w którym znajdują się przedmiotowe lokale użytkowe. Z lokalami związany jest udział wynoszący 380/10000 (w przypadku lokalu o nr ewid. 6U-69) oraz 383/10000 (w przypadku lokalu
o nr ewid. 6U-74) części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku położonego w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów 14 i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz grunt oznaczony nr ewid. 512 o pow. 0,3555 ha w obrębie 3-21-28.
2 Powierzchnia lokalu 105,24 m2 105,98 m2
3 Przeznaczenie Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4 Cena wywoławcza nieruchomości 460 000 zł (netto)
Słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony, obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży, podatek VAT.
465 000 zł (netto)
Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony, obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży, podatek VAT.
5 Termin i miejsce przetargu 30.01.2014 r., godzina 10.00
Warszawa, ul. Chełmżyńska 1, pok. 46
(sala odpraw, poziom -1)
30.01.2014 r., godzina 11.00
Warszawa, ul. Chełmżyńska 1, pok. 46 (sala odpraw, poziom -1)
6 Wysokość wadium 92 000 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych

Wadium w pieniądzu należy wpłacić w terminie do dnia 27.01.2014 r. na rachunek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie nr 86 1130 1017 0020 1232 3720 0008 w BGK z zaznaczeniem "wadium - sprzedaż lokalu użytkowego - niemieszkalnego o nr ewid. 6U-69". Za termin wpłaty uważa się wpływ wadium na ww. rachunek.
93 000 zł
Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych

Wadium w pieniądzu należy wpłacić w terminie do dnia 27.01.2014 r. na rachunek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie nr 86 1130 1017 0020 1232 3720 0008 w BGK z zaznaczeniem "wadium - sprzedaż lokalu użytkowego - niemieszkalnego o nr ewid. 6U-74". Za termin wpłaty uważa się wpływ wadium na ww. rachunek.
7 Miejsce wywieszenia
i publikacji ogłoszenia
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie przy ul. Olszewskiej 14/20 w Warszawie, na stronie internetowej www.wam.com.pl/sprzedaz/or_warszawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Procedura sprzedaży nieruchomości prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651), jak również rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży zawarte są w informatorze przetargowym, który należy obowiązkowo odebrać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 1 w Warszawie w pok. nr 3 i 4, tel. 22 326 11 15, 326 11 27.
32631517

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gąbin
(mazowieckie)
Remont kapitalny klatki schodowej budynku przy ulicy Wiosny Ludów 81 w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i dostawa oleju opałowego do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ruda Śląska
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH