PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej...

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

427968/2013

Opis

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020.
Numer ogłoszenia: 427968 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166073 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 273 71 50, faks 22 273 89 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewaluacji ex ante oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2014-2020..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.00.00-6, 73.22.00.00-0, 90.71.10.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowanie w ramach Pomocy Technicznej Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wykonawcy występujący wspólnie: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Wrocławia i ATMOTERM S.A z Opola, ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203252,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 243540,00
Oferta z najniższą ceną: 243540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 243540,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi pralnicze dla Jednostki Wojskowej 4809 w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jej zaopatrzeniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zegrze
(mazowieckie)
Dostawa sprzętu angiograficznego i wewnątrznaczyniowego na okres 12 miesięcy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy owoców i warzyw świeżych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH