PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-31

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

32965263

Powierzchnia

92 m2

Cena

380 000 zł

OpisWyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania
o przetargach ustnych nieograniczonych na:
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W POZNANIU
stanowiących własność Miasta Poznania
Lp. Ulica, nr domu, nr/lokalu Pow. użytkowa lokalu Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
i katastru nieruchomości
Udział lokalu
w części wspólnej nieruchomości
i w gruncie
Cena
wywoławcza
Wadium
1. pl. Kolegiacki 4
lokal mieszkalny nr 7
21 m2 obręb Poznań arkusz 16
działka 13/4 (B) pow. 93 m2
działka 14/1 (B) pow. 95 m2
KW PO1P/00066614/1 pow. łączna 188 m2
250 / 3960 130.000,- zł
w tym:
cena lokalu 85.000,- zł
cena udziału w gruncie 45.000,- zł
13.000,- zł
2. ul. Jana Kassyusza 1
lokal mieszkalny nr 7
34,90 m2 obręb Jeżyce arkusz 15
działka 48 (B) pow. 566 m2 KW PO1P/00124336/3
373 / 6329 170.000,- zł 17.000,- zł
3. ul. Henryka Sienkiewicza 11
lokal mieszkalny nr 21
92,00 m2 ul. Adama Asnyka 7, 9 / Henryka Sienkiewicza 11
obręb Jeżyce arkusz 14
działka 24/1 (dr) pow. 88 m2 , działka 24/2 (B) pow. 264 m2
działka 24/3 (B) pow. 355 m2 ,działka 25/1 (B) pow. 432 m2
działka 25/2 (B) pow. 573 m2
KW PO1P/00070454/2 pow. łączna 1.712 m2
920 / 30560 380.000,- zł
w tym:
cena lokalu 303.000,- zł
cena udziału w gruncie 77.000,- zł
38.000,- zł
Sprzedaż ww. lokali mieszkalnych nastąpi wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
poszczególnych lokali, oraz:
z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziałach podanych w tabeli, do dnia 4.01.2099 r. (plac Kolegiacki 4/7) oraz do dnia 11.10.2094 r.
(ul. Henryka Sienkiewicza 11/21).
z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej w udziale podanym w tabeli (ul. Kassyusza 1/7).
Przetargi odbędą się 29 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania,
pl. Kolegiacki 17, sala sesyjna nr S2.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 22 stycznia 2015 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Poznania: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania:
wpłaty dokonywane przed 31.12.2014 r.: ING Bank Śląski S.A. o. Poznań nr 54 1050 1520 1000 0023 4950 3009,
wpłaty dokonywane po 1.01.2015 r.: PKO BP S.A. 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.
Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz lokal, którego wpłata dotyczy.
Oferowane do sprzedaży lokale można oglądać:
pl. Kolegiacki 4/7: 14 listopada 2014 r. oraz 9 stycznia 2015 r. w godz. 14.00-14.30,
ul. Jana Kassyusza 1/7: 17 listopada 2014 r. oraz 12 stycznia 2015 r. w godz. 13.00-13.30,
ul. Henryka Sienkiewicza 11/21: 17 listopada 2014 r. oraz 12 stycznia 2015 r. w godz. 14.00-14.30.
Pełna treść ogłoszenia o przetargach podana została do publicznej wiadomości poprzez:
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP, ul. Gronowa 20;
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania http://poznan.pl (nieruchomości na sprzedaż);
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.poznan.pl (informacje bieżące / komunikaty i ogłoszenia /zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa).
Treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XIII piętro, pok. 1314
i 1316, tel. 61 82 71 581, 82 71 671, 82 71 674, 82 71 862.
32965263

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Jankowo, gmina Pobiedziska
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 7 w Zakopanem
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zakopane
(małopolskie)
Dostawa i wymiana transformatora mocy na 2014 r. (10 000 kVA - 1 szt.) o przekładni 110/30/15 kV dla stacji 110/30/15 kV...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zamość
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH