PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Remont mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu drogi krajowej nr 54 w msc. Braniewo wraz z dostosowaniem ulic miasta do objazdu oraz projektem...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

19352/2012

Opis

Olsztyn: Remont mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu drogi krajowej nr 54 w msc. Braniewo wraz z dostosowaniem ulic miasta do objazdu oraz projektem technicznym, budową i rozbiórką mostu objazdowego
Numer ogłoszenia: 19352 - 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416742 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (89) 52128 01, faks (89) 527 35 36, 5272307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu drogi krajowej nr 54 w msc. Braniewo wraz z dostosowaniem ulic miasta do objazdu oraz projektem technicznym, budową i rozbiórką mostu objazdowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont mostu przez rzekę Pasłękę w ciągu drogi krajowej nr 54 w msc. Braniewo wraz z dostosowaniem ulic miasta do objazdu oraz projektem technicznym, budową i rozbiórką mostu objazdowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MOST Sp. z o.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6232166,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6475773,58
Oferta z najniższą ceną: 6475773,58 / Oferta z najwyższą ceną: 9354063,01
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługi oświetlenia drogowego w Gminie Dębica, urządzeniami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 ,polegające na wykonywaniu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Dębica
(podkarpackie)
Świadczenie usług prawnych związanych z badaniem zamówień publicznych realizowanych i weryfikowanych przez Ministerstwo Kultury...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Nieruchomość zabudowana położona w dzielnicy Janów
Nieruchomości, budynki mieszkalne, przetarg
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH